خوشامدید

۱۵۹

۲۰۰هزارتومان

۸ساعت آموزش

حرفه ای و جذاب

مقدماتی

سطح آموزش

میخواهید آموزش های متفاوت را تجربه کنید؟

آموزش ها با روش های مدرن و جدید ، در میزکار شما ارائه می شوند شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز به میزکار خود مراجعه کنید و یادگیری را ادامه دهید...

آدواپلاس

سرفصل های دوره

جلسه اول

Welcome! Watch this First

Office Hours

The Magic Student Center

جلسه دوم

Welcome! Watch this First

Office Hours

جلسه سوم

Welcome! Watch this First

Office Hours

The Magic Student Center

Up and running

دانشجویان و دانش آموزان ما چه میگویند؟

با ما نظرات شاگردان و دانشجویان را مرور کنید


جمیله

Thousands of easy‑to‑install add‑ons mean you’ll never outgrow your website. Collect leads, create contact forms, create subscriptions, automatically backup your site.


اصغر

Thousands of easy‑to‑install add‑ons mean you’ll never outgrow your website. Collect leads, create contact forms, create subscriptions, automatically backup your site.


آرمیتا

Thousands of easy‑to‑install add‑ons mean you’ll never outgrow your website. Collect leads, create contact forms, create subscriptions, automatically backup your site.


ساناز

Thousands of easy‑to‑install add‑ons mean you’ll never outgrow your website. Collect leads, create contact forms, create subscriptions, automatically backup your site.

برنامه ریزی کنید برای یادگیری

کافی است روزانه دو ساعت زمان برنامه ریزی کنید و در این دوره آموزشی شرکت کنید

۱۵۹هزارتومان

تک دوره

Better for growing businesses that want more customers.

۲۹۹هزارتومان

تک دوره + جزوات تکمیلی

Better for growing businesses that want more customers.