آدوا ، مخفف آفرینش دانایی و آگاهی است. آدواپلاس، سامانه ارائه به روز ترین نسخه اپلیکیشن آدوا خواهد بود.

 

شما می توانید به زودی اپلیکیشن را از مایکت، دانلود نمایید.

 

این اپلیکیشن ویژه اندروید است. نسخه pwa ویژه ios به زودی ارائه می شود.

0
تعداد نصب فعال
0 %
رضایت کاربران
0
نسخه اپلیکیشن
0 +
خدمات فعلی در اپ